KĀ PAREIZI LIETOT AUTO PIEDEVAS?

Automašīna nav tikai pārvietošanās līdzeklis – tā ir ievērojama investīcija. Lai palīdzētu tai darboties labāk, ilgāk un ļautu par ieguldītajiem līdzekļiem nobraukt lielākus attālumus, ievērojiet pamata nosacījumus. Kvalitatīva pamata apkopes programma ir būtiska, lai no transporta līdzekļa varētu iegūt maksimālu atdevi. Bet pašrocīga apkopes veikšana mūsdienu augsto tehnoloģiju automašīnām var likties pārāk sarežģīta. Zemāk dotas norādes, lai palīdzētu jums uzsākt sava transporta līdzekļa pamata apkopi.

IK REIZI, KAD PIEPILDĀT DEGVIELAS TVERTNI:

 • Pārbaudiet eļļas līmeni

IK PĒC 5000 KM NOBRAUKUMA:

 • Nomainiet eļļu un eļļas filtru
 • Iepildiet eļļas cirkulācijas sistēmā STP® eļļas piedevu
 • Iztīriet degvielas iesmidzinātājus, izmantojot STP® degvielas iesmidzes tīrītāju
 • Pārbaudiet bremžu šķidrumu
 • Pārbaudiet stūres pastiprinātāja šķidrumu
 • Pārbaudiet transmisijas šķidrumu

REIZI DIVOS GADOS:

 • Nomainiet dzesēšanas šķidrumu
 • Nomainiet bremžu šķidrumu
 • Nomainiet aizdedzes sveces
 • Nomainiet degvielas filtru
 • Nomainiet gaisa filtru

DZINĒJA EĻĻOŠANA - KĀDĒĻ TĀ IR SVARĪGA

Dzinējs ir jūsu automašīnas sirds. Pienācīga dzinēja eļļošana samazina berzi, uzkaršanu un nodilumu. Regulāra eļļošana palīdzēs jūsu auto dzinējam darboties labāk un kalpot ilgāk.

KĀ TAS DARBOJAS?

Pienācīga dzinēja eļļošana ir komplekss process. Motoreļļai dažādos ekspluatācijas apstākļos jāveic daudzas funkcijas. Primārās funkcijas ir:

 • Nodrošināt šķērsli starp kustīgajām detaļām, lai samazinātu berzi, uzkaršanu un nodilumu.
 • Izkliedēt karstumu. Kustīgo detaļu un degvielas sadegšanas radīta berze rada karstumu, ko nepieciešams novadīt.
 • Absorbēt netīrumus un citas daļiņas un apturēt to veidošanos. Netīrumi un oglekļa daļiņas ar eļļu jānovada eļļas filtrā, kur tās tiek iesprostotas.
 • Neitralizēt skābes, kas var uzkrāties un sabojāt pulētās metāla virsmas
 • Noklāt visas dzinēja detaļas. Eļļai jāspēj nodrošināt aizsargkārtu uz visām detaļām, kad dzinējs izslēgts, lai novērstu rūsas veidošanos un koroziju.
 • Nepieļaut nosēdumu un lakas veidošanos. Eļļai jāspēj izturēt ekstremāli lielu karstumu, nemainot tās fiziskās īpašības un nesabojājoties.
 • Saglabāt šķidru konsistenci aukstā laikā, vienlaikus tai saglabājoties pietiekami biezai, lai nodrošinātu dzinēja aizsardzību karstā laikā.

Piedevas nodrošina vairumu šo funkciju. Mūsdienu motoreļļai pārsvarā ir pievienotas piedevas, lai palīdzētu nodrošināt pilnīgāku dzinēja aizsardzību. Tas attiecas arī uz sintētiskajām eļļām. Ar laiku motoreļļu piedevas var tikt pilnībā izlietotas, un dzinēja aizsardzības līmenis var pasliktināties. Tas īpaši attiecināms uz smagiem braukšanas apstākļiem. Eļļai paredzētie STP® produkti var palīdzēt paaugstināt auto dzinēja aizsardzības līmeni vai atjaunot to.

DEGVIELAS PADEVES SISTĒMA

KĀDĒĻ TĀ IR SVARĪGA

Pienācīgi uzturēta degvielas padeves sistēma ir viens no pamata nosacījumiem, lai auto kalpotu labāk un ilgāk. Veicot mūsu ieteikto degvielas padeves sistēmas pamata apkopi, jūs palīdzēsiet paaugstināt degvielas efektivitāti līdz maksimumam un izvairīsieties no problēmām, piemēram, nevienmērīgas dzinēja darbības tukšgaitā, vāja paātrinājuma, raustīšanās un noslāpšanas.

KĀ TAS DARBOJAS?

Degvielas padeves sistēma nodrošina degvielas uzglabāšanu transporta līdzeklī, izfiltrē daļiņas, padod degvielu gaisa ieplūdes sistēmai un sajauc pareizā proporcijā gaisu ar benzīnu, lai nodrošinātu visefektīvāko sadegšanu dzinējā (t.i., visaugstāko degvielas efektivitātes līmeni). Mūsdienu dzinēji ir jūtīgāki pret nogulšņu veidošanos nekā jebkad agrāk. Konstatēts, ka nogulsnes veidojas jau pēc 1500 jūdžu nobraukuma. Pētījumu rezultāti liecina, ka nogulsnes var samazināt degvielas efektivitāti pat par 11%. Cīņa pret dzinēja darbību pasliktinošu nogulšņu uzkrāšanos degvielas padeves sistēmā palīdz optimizēt benzīna izmantošanu.

DEGVIELAS PADEVES SISTĒMAS NOGULSNES

DEGVIELAS IESMIDZINĀTĀJA UN KARBURATORA NOGULSNES

Degvielas iesmidzinātāji un karburatori paredzēti precīzai degvielas daudzuma nomērīšanai un iesmidzināšanai dzinējā. Tajos izveidojušās nogulsnes var samazināt degvielas plūsmu un izjaukt degvielas smidzināšanās viendabīgumu dzinējā. Tā rezultātā var zust jauda, palielināties degvielas patēriņš un izmešu daudzums.

IEPLŪDES VĀRSTU NOGULSNES

Ieplūdes vārsti ir pakļauti augstām sadegšanas temperatūrām un ir jūtīgi pret nogulšņu veidošanos. To rašanās var ierobežot gaisa ieplūdi dzinējā un nelabvēlīgi ietekmēt gaisa/ degvielas attiecību, kā rezultātā var samazināties jauda un palēnināties paātrinājums, kā arī būt vērojama izteiktāka auksta dzinēja raustīšanās un aizture.

SADEGŠANAS KAMERAS NOGULSNES

Sadegšanas kameras nogulsnes paaugstina benzīna sadegšanas temperatūru, kā rezultātā sākas klaudzēšana, džinkstēšana un paaugstinās izmešu daudzums, kā arī palēninās paātrinājums un samazinās degvielas ekonomija.

KAS JUMS JĀDARA?

Regulāri jāizmanto STP® degvielas piedevas, katrā otrajā uzpildes reizē pievienojot degvielai STP® degvielas iesmidzines attīrītāju.

STP® benzīna piedevas dažādā daudzumā satur speciāli izstrādātus attīrošus līdzekļus. Šie attīrošie līdzekļi ar benzīnu tiek nogādāti dažādās dzinēja daļās. Tādos izstrādājumos, kā STP® degvielas piedeva un STP® degvielas iesmidzes attīrītājs, attīrošie līdzekļi pievienoti uzturēšanai nepieciešamajā daudzumā. Tie tiek uzskatīti par produktiem, ar kuru palīdzību “uzturēt tīrību” un tie to arī nodrošina. Regulāri izmantojot šos produktus, tiem pievienotie attīrošie līdzekļi var palīdzēt aizsargāt dzinēja daļas no kaitīgu nogulšņu uzkrāšanās. Šo produktu izmantošana var palīdzēt nodrošināt optimālu dzinēja darbību un novērst ar nogulšņu veidošanos saistītas problēmas.

PADOMI DEGVIELAS EKONOMIJAI. IETAUPIET DEGVIELU, NESAMAZINOT NOBRAUKTO ATTĀLUMU!

BRAUKŠANAS PARADUMI

Attālumu, ko var nobraukt ar noteiktu degvielas daudzumu, var ietekmēt paātrinājums. Plānojiet braucienus tā, lai izvairītos no vietām, kur notiek ceļu būvniecības darbi, vai teritorijām, kur bieži jāapstājas un jāuzsāk braukšana. Braucot pa lielceļiem, vienmērīga ātruma nodrošināšanai izmantojiet kruīza kontroli.

DEGVIELAS PLŪSMA (SADEGŠANA)

Ir svarīgi pārliecināties, ka degvielas plūsma nav nobloķēta, t.i., lai nodrošinātos, ka lielākā daļa degvielas tiek izmantota lietderīgi. Optimālu degvielas izmantošanu palīdz nodrošināt degvielas iesmidzinātāju attīrīšana no nogulsnēm. Konstatēts, ka nogulsnes veidojas jau pēc 2500 kilometru nobraukuma. Pētījumu rezultāti liecina, ka nogulsnes var samazināt degvielas efektivitāti pat par 11%. Lielisks veids, kā izvairīties no nogulšņu veidošanās degvielas padeves sistēmā, ir STP® degvielas piedevas izmantošana katrā degvielas uzpildes reizē.

SPIEDIENS RIEPĀS

Pēc nozares avotu sniegtās informācijas, nepietiekami piepumpētas riepas var samazināt degvielas ekonomiju pat par 2% uz katru trūkstošo spiediena vienību. Ja spiediens riepās nav pietiekošs, dzinējam, lai transporta līdzekli pārvietotu, jāstrādā ar lielāku slodzi. Atcerieties, ka siltām riepām var tikt attēlots nepareizs spiediena rādījums, jo siltuma uzkrāšanās paaugstina riepu spiedienu. Pārbaudiet spiedienu riepās, pirms tās ir uzsilušas un esat ar tām braucis vairāk par 1,5 km. Pārliecinieties, ka riepas piepumpētas atbilstoši rokasgrāmatā sniegtajām norādēm — piepumpējot riepas pārmēru, automobiļa gaita būs cietāka.

SVARS

Pārliecinieties, ka jūsu auto svars tiek sadalīts vienmērīgi. Nevadājiet lielu svaru uz auto jumta, taču, ja to nākas darīt, izmantojiet jumta bagāžnieku, lai svars tiktu sadalīts vienmērīgāk. Tāpat, bagāžniekā vadājiet tikai pamata pirmās nepieciešamības aprīkojumu un priekšmetus, kas patiešām ir nepieciešami.

AERODINAMIKA

Auto pārvaramā pretestība var ietekmēt degvielas ekonomiju. Jo ātrāk braucat, jo vairāk palielinās aerodinamiskā pretestība. Noņemiet velosipēdu statīvu vai jumta bagāžnieku, ja to neizmantojat — tie transporta līdzeklim var radīt nevajadzīgu papildu pretestību.