STP 2017.gada rudens akcijas noteikumi

1. Loterijas preču izplatītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: SIA „Getz Nordic”, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, reģ. nr. 40003251570

2. Loterijas norises teritorija:

  • Veikali „cenuklubs.lv”
  • Veikali „Maxima”
  • Veikali „Prisma”
  • Veikali „Rimi”
  • Veikali „Narvesen”
  • Veikali „Kurši”
  • Veikali „Krūza”
  • Veikali „Būvniecības ABC”
  • Degvielas uzpildes stacijas „Circle-K”

3. Loterijas norises sākuma un beigu datums: 01.10.2017.-05.01.2018.

4. Laimestu fonds: „Circle-K” degvielas karte EUR 25 vērtībā 20 gab.. Kopējā balvu fona vērtība – EUR 500 (EUR 413.22 + PVN).

5. Preču daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros: plānotais pārdoto preču vienību skaits – 8000 gab.

6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi. Pērkot jebkādu STP produktu veikalos „cenuklubs.lv”, Maxima”, „Prisma”, „Rimi”. „Narvesen”, „Kurši”, „Krūza”, „Būvniecības ABC” vai „Circle-K” degvielas uzpildes stacijā, pircējs var piedalīties loterijā. Pircējam akcijas periodā (01.10.2017.-30.12.2017.) jāpiereģistrē pirkuma čeks mājaslapā www.autopiedevas.lv, norādot pirkuma čeka nr., vārdu, uzvārdu, tel.nr., veikalu un pilsētu, kurā loterijas prece iegādāta. Pircējam pirkuma čeks jāsaglabā līdz izlozei, kas uzvaras gadījumā apliecinās konkrēto pirkumu. Starp visiem loterijas dalībniekiem tiks izlozēti 20 cilvēki, kuri katrs iegūs 1 „Circle-K” degvielas karti EUR 25 vērtībā. Saņemot laimestu, laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pirkuma čeks.

7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: nav paredzēti.

8. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā: 30.12.2017. (ieskaitot)

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums. Starp visiem pircējiem, kuri būs reģistrējuši dalību loterijā tam noteiktajā kārtībā, tiks izlozēti 20 loterijas uzvarētāji. Izlozes vieta: SIA „Getz Nordic” birojs Rīgā, Dēļu ielā 4. Izlozes datums: 05.01.2018. plkst.13.

10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums. Ar loterijas laimētājiem loterijas rīkotājs SIA „Getz Nordic” sazināsies personiski, pa norādīto telefona nr., ko loterijas dalībnieks būs norādījis loterijas pieteikumā mājaslapā www.autopiedevas.lv. Paziņojums par izlozes uzvarētājiem tiks izvietots arī 2018.gada 5.janvārī akcijas mājaslapā www.autopiedevas.lv. Paziņojums būs pieejams apmeklētājiem līdz 2018.gada 31.janvārim (balvu saņemšanas beigu datums).

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz. Pieteikšanās uz laimestu paredzēta, laimētājam ierodoties personiski SIA „Getz Nordic” birojā Rīgā, Dēļu ielā 4. Balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

12. Termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt: 31.01.2018.

13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas. Jebkādu pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties ar rakstisku iesniegumu SIA „Getz Noridc” ofisā Rīgā, Dēļu ielā 4. Termiņš, kādā pretenzijas tiks izskatītas: 15.02.2018.

14. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā. Šāda veida ierobežojumi nepastāv.